top of page

Tjänster

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

I vår systematiska SBA hjälper vi er att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3). Vi börjar med att göra en analys av verksamheten och dess brandrisker. Därefter föreslår vi hur ni kan organisera er och arbeta med att säkerställa det fysiska och organisatoriska brandskyddet. Vi kan även ge förslag på åtgärd med utgångspunkt från organisationens resurser i form av exempelvis ekonomi och tid så att ni kan uppfylla LSO - Lagen om skydd mot olyckor. Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.

UTRYMNINGSPLAN

Utrymningsplaner ska redovisa en orienteringsritning med olika symboler som är viktiga vid brand- och utrymning. Uppfyller dina utrymningsplaner gällande riktlinjer? Vi levererar utrymningsplaner med standardiserade symboler och utformning enligt Svensk Standard SS 2875:2019 för att din utrymningsplan skall uppfylla dagens krav på en utrymningsplan. Olika storlekar för olika behov - från A4 och uppåt Ramar i många utföranden och färger Inplastning vid placering i fuktig miljö Efterlysande - planen fungerar även vid strömavbrott Planer i 3D - ett överskådligt alternativ för enklare byggnader Utrymningstavla - ett billigare och enklare alternativ Egen logo och utformning för att passa in i profilen PowerPoint eller annat digitalt underlag för utbildning och brandskyddsgenomgång Hotellplaner - en trygghet för hotellgästen För att få rätt pris och tjänst för just er verksamhet så kommer det alltid ut en av våra erfarna brandkonsulter för att göra en grundlig kontroll kostnadsfritt. Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.

shutterstock_1634057569.jpg

BRANDPROJEKTERING / ÄNDRINGAR VID OM- OCH TILLBYGGNAD

Vid en om- och tillbyggnad av er verksamhet innebär det även nya åtgärder på både brandlarm och brandsläckare. För att ni ska känna er trygga med att utförandet uppfyller Boverkets byggregler (BBR) så kan våra brand rådgivare och brand tekniker tillhandahålla er med råd och underlag. Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.

HETA ARBETEN

Heta Arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Hos oss på SBF Skydd kan ni kontakta våra brandkonsulter som kan utfärda tillstånd för Heta arbeten. Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång

A-Guide-to-Hot-Work-Hazards-and-Control-Measures-CHAS-Blog.jpg
bottom of page