top of page

Utbildningar

shutterstock_1661965942.jpg

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN

HLR är ett lagstadgat krav enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling - AFS 1999: 7 där alla svenska arbetsplatser ska ha kunskap om HLR och första hjälpen. Programmet kan anpassas till specifika företagskrav. I utbildningen HLR med hjärtstartare får kursdeltagarna kunskaper och träning i HLR samt hur man hanterar en hjärtstartare. Kursen ger bra kunskaper både i teoretiska och praktiska moment med övningsdockor och övningshjärtstartare, samt hur man ska agera vid ett luftvägsstopp. Vi har även anpassade HLR & Första Hjälpen utbildningar för barn. För att undvika smittspridning följer vi riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och har nu gjort det möjligt att HLR utbilda digitalt.

UTRYMNINGSÖVNINGAR

Vid brand eller annan kritisk situation ska alla arbetsplatser kunna utrymmas. Under en utrymningsövning får personalen möjlighet att pröva sina utrymningsvägar och se hur organisationen fungerar i praktiken. Ofta framkommer det brister som kan ge ett underlag för förbättringsåtgärder. Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas. I planeringen av utrymningsövning går vi igenom: Om de ska vara statister på kontor, toalett mm Om det ska vara simuleras rök någonstans (vi har då med rökmaskin) Om det samtidigt ska simuleras skadade personer, hjärtstopp mm. Om personalen ska vara informerade om övningen i förväg. Utrymningsledarna skall hjälpa till med utrymningen och lämna besked till företagets utrymningsansvarig om personal utrymt lokalen och samlays på respektive återsamlingsplats. Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister. Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande föremål.

shutterstock_1106029067.jpg
shutterstock_116165917.jpg

BRANDUTBILDNING

I kursen grundläggande kunskaper varvas teoretiska och praktiska moment som ger er bra kunskaper för att förebygga bränder där deltagarna även får öva i att släcka. I lagen om skydd mot olyckor ligger ett stort ansvar för brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda. Detta innebär att allt som är nödvändig för att förhindra att en brand uppstår åligger företaget. Kursens innehåll: Lagstiftningar Lagen om skydd mot olyckor – LSO Genomgång av larmrutiner och handlingsplan på Er arbetsplats eller förening Brandkunskap Hur uppstår en brand – ”Brandtriangeln” Brandförlopp Bedömningar Agerande Brandförebyggande åtgärder Brandrisker Brandorsaker Byggnadstekniskt brandskydd Brandceller Utrymningsvägar Larmvägar Brandvarnare/Utrymningslarm Larmning 112 Praktiska moment: Praktisk handhavande med brandsläckare Förevisning med kokkärl Släckning av brand i kläder i olika situationer Efter utbildningen tilldelas alla deltagarna utbildningsbevis. Programmet kan anpassas till specifika företagskrav. Parallellt med brandkursen kan man ha utrymningsövningar med personalen.

bottom of page